Koop veilig en goedkoop op Internet

Hulp bij goede voornemens

De Traditie waarmee velen het Nieuwe Jaar ingaan, zijn de Goede Voornemens. Na de goede wensen, champagne en het vieren van het Nieuwe Jaar, zijn het de Goede Voornemens waar men vaak vol goede moed mee aan de slag wil. Er is diverse apparatuur die hulp biedt bij het succesvol uitvoeren van goede voornemens, hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

Duidelijke Doelen

De meeste goede voornemens worden snel terzijde geschoven omdat men geen duidelijk doel voor ogen heeft. De motivatie ontbreekt om er helemaal voor te gaan. Men heeft vaak niet eens een doel gesteld en dit al helemaal niet gemotiveerd.

Afvallen

De meeste mensen die zeggen te willen afvallen hebben meestal niet nagedacht over:

-Hoeveel ze willen afvallen
-Wat het streef gewicht is
-Hoe ze dit willen bereiken
-Wanneer ze dit willen bereiken
-Waarom ze dit willen bereiken

Doelen moeten meetbaar zijn, met behulp van slimme apparatuur kunt u uw lichaam in kaart brengen zo kunt u bijvoorbeeld bijhouden hoeveel calorieën u nu precies verbruikt. Lees verder op de Tech Ondersteund Dieet pagina.

Meer Bewegen

Vaak leggen de mensen de lat te hoog en willen ze te snel resultaat. Als je je doelen dan niet haalt voelt dat als falen en is de kans op opgeven zeer groot. Maar wanneer je voor jezelf goed haalbare tussendoelen vaststelt, kun je deze vieren. Het halen van een doel wordt dan geen martelgang, maar een feest.
Begin gewoon eens met meer te bewegen, hou bij hoeveel je beweegt en verleg iedere keer je grenzen. Je kunt makkelijk bijhouden hoeveel je nu eigenlijk beweegt, gebruik bijvoorbeeld een Activiteitenmeter.

Bewust leven

Ons dagelijks leven wordt steeds drukker, aandacht voor je lichaam beperkt zich vaak tot de routines die wij van jongs af aan geleerd zijn. In deze moderne tijd kunnen wij veel bewuster leven dan voorheen en kunnen wij belangrijke lichaamswaarden meten en wanneer het nodig is actie hierop ondernemen. Voorkomen is beter dan genezen, met uw eigen bloeddrukmeter of glucosemeter houdt u actief de staat van uw lichaam bij. Voor mensen die het fijn vinden met de computer te werken kan meetapparatuur worden aanschaft die op de computer kan worden aangesloten zodat de gemeten waarden verder uitgewerkt kunnen worden (b.v. Omron M10-IT).
Veel apparatuur is erg gemakkelijk in gebruik geworden, waar vroeger een arts of verpleegster moest controleren of alles goed was aangesloten is nu de tijd gekomen dat het apparaat zichzelf controleert. Een voorbeeld van een bloeddrukmeter met allerlei interne controles is de populaire Omron M6 Comfort.

Kijkt u eens rond op deze website en kies apparatuur die aansluit bij uw huidige levensstijl om de overbrugging naar een gezondere levensstijl makkelijker te maken. Veel succes met het uitvoeren van uw goede voornemens. Mocht u vragen hebben stuurt u dan gerust een email naar mail@internet-koop.nl