Koop veilig en goedkoop op Internet

Hoge bloeddruk

Het hart is een soort pomp die bij elke samentrekking bloed door de slagaderen stuwt. De kracht waarmee dit gebeurt geeft druk op de (slag)aderen. Door verschillende factoren zoals erfelijkheid, stress, slaapproblemen, overgewicht en ongezonde levensstijl kan deze druk te hoog worden. In medische termen wordt er dan gesproken over hoge bloeddruk.

Symptomen hoge bloeddruk

In het algemeen merk je helemaal niets van hoge bloeddruk. Het is niet voor niets dat alleen in Nederland al een miljoen mensen lijden aan hart en vaatziekten. Zonder het te merken heeft de hoge bloeddruk in combinatie met andere factoren hiervoor gezorgd. Langdurige of extreem hoge bloeddruk geeft de volgende symptomen:

thuis bloeddruk meten steeds belangrijker

- hoofdpijn
- duizeligheid
- wazig zien
- misselijkheid
- pijn op de borst
- kortademigheid

 

Wanneer is bloeddruk te hoge bloeddruk?

De bloeddruk is te hoog wanneer de systolische druk (bovendruk) hoger is dan 140 mmHG. Voor mensen boven
de 80 jaar geldt een bloeddruk van 150 mmHG als acceptabel.

Tabel hoge bloeddruk

Nieuwe richtlijn cardiologen

In Europa bepaalt de ESC (European Society of Hypertension) de richtlijn voor hoge bloeddruk. In 2013 is er een belangrijke koerswijziging geweest van de ESC. Voorheen werden er twee grenzen aangegeven. Een voor de diastolische druk (onderdruk) en een voor systolische druk (bovendruk). De cardiologen zijn tot de conclusie gekomen dat er geen enkel bewijs is voor hart en vaatziekten als gevolg van een te hoge onderdruk. Dit is opvallend daar in het verleden door artsen erg op de onderdruk gelet werd. Aan de andere kant logisch. Immers de grootste druk op de aderen vindt plaats bij het samentrekken van de hartspier
en deze druk, de bovendruk, is bepalend.

Nieuwe richtlijn behandeling hoge bloeddruk

Het voorschrijven van bloeddrukverlagende medicijnen wordt meer maatwerk. In het verleden zijn te vaak onnodig medicijnen voorgeschreven waarvan het effect niet bewezen is. Preventieve maatregelen tegen hoge bloeddruk zal het steeds vaker gegeven advies worden van artsen. Denk hierbij aan het bestrijden van overgewicht, voldoende bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding. Het thuis meten van de bloeddruk of het laten meten door thuiszorgmedewerkers krijgt een grotere en belangrijke rol. Dit laatste is ook weer logisch. Immers zonder het te weten ontwikkelen veel mensen hart en vaatziekten doordat ze nauwelijk iets merken van de te hoge bloeddruk. Een bloeddrukmeter zal in de toekomst in bijna geen enkel huishouden ontbreken.

Thuis bloeddruk meten bij hoge bloedddruk

In het hieronder volgend engelstalig fimpje worden de voordelen van het thuis bloeddruk meten uitgelegd